EEN GEZONDE AUTO?

Waarom kunnen wij de auto, autobus of vrachtauto niet zien als een gebouw? Er zijn veel mensen die meer tijd doorbrengen in de auto dan thuis of achter een bureau. Ieder gebouw heeft zo zijn specifieke kenmerken die van grote invloed kunnen zijn op de gebouwgebruiker. Vooral de hoeveelheid tijd die u daar verblijft is normaliter bepalend. Ook het tijdsmoment in uw biologische ritme speelt mee. De impact op uw gezondheid door binnenmilieu invloeden in de ochtend, middag, avond en nacht kan sterk verschillen. Daarbij is uw slaapkwaliteit veelal het meest essentieel. Het hanteren van bouw-biologische richtwaarden is gewenst en praktisch ook mogelijk in de meeste gebouwen. In de praktijk zien wij regelmatig negatieve gezondheidseffecten door o.a. onderstaande kenmerken in auto omgevingen;

- Binnenlucht slecht geventileerd.
- Binnenlucht slecht gefilterd
- Geluidsoverlast.
- Veel EM straling.
- Slaapgedeelte slecht verduistert.

Voor meer inhoudelijke informatie kunt u kijken op onze website onder de buttons wetenschap en media.

Voor metingen en inspecties kunt u kijken op de websites: www.dewoonbioloog.nl en www.dewerkbioloog.nl

Voor productoplossingen kunt u kijken op de website: www.products4wellness.nl

Als gebouwgebruiker mag u hoge eisen stellen aan de binnenmilieu kwaliteit van het gebouw waar u verblijft ongeacht of het hier gaat om uw woning, de school, de auto, het kantoor, het bedrijf, een ziekenhuis, een restaurant of een recreatiegebouw. Naarmate de hoeveelheid tijd dat u daar verblijft groter wordt dient u scherper te kijken naar de gezondheidsschade die dit gebouw op korte en/of lange termijn zou kunnen veroorzaken. De historie leert ons dat sommige toegepaste materialen en geïnstalleerde apparaten en producten pas later schadelijk bleken te zijn. Dit terwijl er vaak al sterke wetenschappelijke aanwijzingen waren dat het betreffende materiaal, apparaat en/of product als verdacht zou kunnen worden bestempeld. Inmiddels bestaat het internationale voorzorgsprincipe dat sneller handelen in voorkomende gevallen zou moeten garanderen. Bijna iedereen is er van overtuigd dat preventie op basis van menselijke en financiële argumenten zeer gewenst is. Helaas laat de "economische" praktijk regelmatig anders zien..

Uw fysieke gezondheid wordt grofweg bepaald door de factoren; genetische aanleg, levensstijl en leefomgeving. Vanzelfsprekend wegen ook uw psychische gesteldheid en de relaties met personen in uw leefomgeving mee in hoe u zich voelt. Weinigen zullen ontkennen dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, zeker op langere termijn.

Als gebouwgebruiker zou u ook hoge eisen mogen stellen aan uw eigen levensstijl. Vitaliteit, prestatie en preventie worden daardoor normaliter
sterk beïnvloed.

Een gezond gebouw verdient een gezonde levensstijl.
Group4wellness is een gezamenlijke handelsnaam welke gebruikt wordt door zelfstandige specialisten.

Graaf Florislaan 40 - Postbus 2286 - 1200 CG Hilversum - info@ group4wellness.nl - Secretariaat 035-8872683

Group4Wellness.nl is een initiatief van Lescrauwaet BV