INTRODUCTIE


Geachte bezoeker,

Group4Wellness realiseert integraal gezonde woon- en werkomgevingen voor meer vitaliteit, betere prestaties en preventie. Dit op basis van een verantwoorde levensstijl en een goed binnenmilieu dat voldoet aan bouw-biologische richtwaarden. De activiteiten zijn o.a. metingen, advies, trainingen en productoplossingen.

Group4Wellness selecteert strategische partners, mediapartners, toonaangevende specialisten en uitzonderlijke productoplossingen voor aansprekende resultaten.

Vanuit het oogpunt van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen worden ook low budget themadagen georganiseerd zoals: De Nationale Drinkwaterdag, De Nationale Voedingsdag, De Nationale Bewegingsdag, De Nationale Slaapdag, De Nationale Kunstlichtdag, De Nationale Binnenluchtdag, De Nationale Stralingsdag en De Nationale Akoestiekdag.

Group4Wellness geeft daarnaast certificaten uit voor o.a. gezonde woningen, scholen, auto's, kantoren, bedrijfsgebouwen, zorgcentra, restaurants en recreatiecentra. De strategische partners zijn o.a: NIBE, Briqs, Viba Expo, Vastgoed Business School en De Woon/Werkbioloog.

De klanten zijn o.a. architecten, adviseurs, industrie, overheid, IT, banken, zorgsector en consumenten.

Onze specialisten hebben bewust gekozen om actief te willen zijn in de branche van gezonde woon- en werkomgevingen op basis van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Zij vinden onze gezondheid het grootste goed en volgen de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied, nu en in de toekomst. Daarnaast organiseren wij (low budget) workshops, cursussen, congressen en ervaringsdagen.

Door preventie te bezigen wordt de vitaliteit positief beïnvloed. Meer vitaliteit betekent veelal meer prestaties en is dus ook economisch verantwoord. Daarnaast leeft het prettiger als u na het werk nog voldoende energie heeft voor uw leefomgeving en hobby's. Ook de Zakenvrouw van het Jaar 2012, Jacqueline Zuidweg, heeft het bovenstaande al jaren met aansprekend resultaat mogen ervaren en helpt onze activiteiten nu ook verder te verspreiden.

Uw fysieke gezondheid wordt grofweg bepaald door genetische aanleg, levensstijl en leefomgeving. Vanzelfsprekend wegen ook uw psychische gesteldheid inclusief de relatie met de personen in uw leefomgeving mee in hoe u zich voelt. Weinigen zullen ontkennen dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, zeker op langere termijn. Wij zien vooral de fysieke woon- en werkomgeving als integraal geheel van levensstijl en gebouw. Hier brengt u normaliter de meeste tijd door en zal dan meestal ook de meeste invloed hebben op uw gezondheid.

Door ons kritisch te laten kijken naar uw woon en werkomgeving kunnen wij mogelijk al aanwezige gezondheidsklachten laten verdwijnen of verminderen naast de preventieve werking daarvan. Dit hebben veel van onze klanten al mogen ervaren.

Met vriendelijke groet,

Group4Wellness Nederland

Group4wellness is een gezamenlijke handelsnaam welke gebruikt wordt door zelfstandige specialisten.

Graaf Florislaan 40 - Postbus 2286 - 1200 CG Hilversum - info@ group4wellness.nl - Secretariaat 035-8872683

Group4Wellness.nl is een initiatief van Lescrauwaet BV